Protetyka, Implantoprotetyka

Protetyka zajmuje si rekonstrukcj zbw wasnych i wstawianiem sztucznych zbw w miejsce brakujcych.

Brakujcy zb powinien by uzupeniony jak najszybciej od chwili jego utraty. Unikniemy wtedy powika polegajcych na przemieszczaniu si pozostaych zbw, zapobiegniemy powstawaniu szpar midzy nimi. Nie ulegnie zmianie sposb ucia.

Gdy zb jest bardzo zniszczony - nieestetyczny, czsto leczony kanaowo, powinien by wzmocniony wkadem korzeniowym i koron.

Koron protetyczn mona pokry rwnie zby przebarwione po antybiotykach, nieksztatne czy le uformowane.

Za pomoc mostw mona uzupeni brak jednego lub wicej zbw.

Wkady, korony i mosty to uzupenienia stae. Uzupenieniami ruchomymi s protezy.

W naszych gabinetach wykonujemy: wkady, korony, mosty, protezy osiadajce, bezklamrowe, szkieletowe.

Wykonujemy rwnie implantoprotetyk, polecajc naszym pacjentom Komfortowe Protezy.

Warto wiedzie:

  • Od czego zaley wybr uzupenienia protetycznego ? ...

- od wieku pacjenta

- od iloci i lokalizacji brakujcych zbw

- od iloci i jakoci zbw pozostaych

- od stanu bony luzowej, dzise, podoa kostnego

- preferencji pacjenta

- moliwoci finansowych pacjenta

  • O czym powinien pamita posiadacz koron i mostw ? ...

- o zwrceniu szczeglnej uwagi na okolic przydzisow koron i mostw ze wzgldu na tendencj do gromadzenia si tam pytki nazbnej i trudnoci w jej oczyszczeniu

  • O czym powinni pamita uytkownicy protez ruchomych ? ...

- o dokadnym myciu protezy po kadym posiku

- o uywaniu do tego odpowiednich szczotek i rodkw czyszczcych

- o dezynfekcji protez raz na 2 tygodnie i dodatkowo po kadej przebytej infekcji w obrbie jamy ustnej (angina, zapalenie zatok, zapalenie garda, zapalenie dzise, opryszczka) w celu uniknicia wtrnej infekcji

- o masau dzise szczoteczk lub palcami w celu poprawienia ukrwienia

- o 6-8 godzinnej przerwie w noszeniu protez

- o tym, e proteza powinna by przechowywana na sucho (nie wkadamy na noc protezy do szklanki z wod!)

  • O czym powinni pamita uytkownicy uzupenie implantoprotetycznych ? ...

Higiena jamy ustnej u takiego pacjenta doprowadzona by powinna do perfekcji, jako e zanieczyszczenia gromadzce si wok implantu, stanowi zbiorowisko bakterii, mog doprowadzi do rozwoju zakaenia i w skrajnych przypadkach do odrzucenia wszczepu.

Palenie tytoniu pogarsza zdolnoci regeneracji tkanek, w zwizku z tym obnia szanse pozytywnego rokowania co do przyjcia i dugoletniego utrzymywania wszczepu. Zwiksza ryzyko odrzucenia implantu czterokrotnie.

  • Co to jest proteza zamocowana na implantach ? ...

To proteza, ktra jest zamocowana na implantach wszczepionych do uchwy lub szczki. Implanty su do stabilizacji protezy.

  • Co to jest Komfortowa Proteza ? ...

Komfortowa Proteza jest systemem unieruchamiania protez na mini implantach Atlas z jednoczesnym jej podcieleniem elastycznym silikonem.

Cay zabieg jest wykonany w trakcie jednej wizyty.

  • Kto jest kandydatem do Komfortowej Protezy ? ...

Kandydatem do Komfortowej Protezy moe by kady pacjent, ktry posiada protez. Omiu na dziesiciu pacjentw ma problemy z doln (lun) protez.