Stomatologia estetyczna

Proponujemy Pastwu system laserowego wybielania zbw metod Beyond.

Wybielanie zbw t metod trwa zaledwie 30-60 minut (z przygotowaniem pacjenta).

Niebieskie wiato wysokiej czstotliwoci emitowane przez akcelerator Beyond Whitening aktywuje formu wybielajc, ktra zawiera nadtlenek wodoru oraz dwutlenek krzemu.

Zabieg ten sprawia, e zby staj si janiejsze od 5 do 14 odcieni wedug skali VITA.

Warto wiedzie.

 • Czy kady moe wybieli zby ? ...

Stosowana przez nas metoda wybielania jest bezpieczna. Istniej jednak pewne ograniczenia:

 1. nie powinna by stosowana u kobiet ciarnych i karmicych
 2. nie wybielamy zbw u dzieci poniej 16 roku ycia
 3. nie wybielamy zbw u osb z rozpoznan alergi na nadtlenki
 4. nie wybielamy zbw u osb z chorobami przyzbia, do momentu ich wyleczenia
 5. nie wybielamy zbw u osb u ktrych by wykonywany skaling lub piaskowanie w przecigu 2 tygodni czasu
 6. nie wybielamy zbw u osb u ktrych stay aparat ortodontyczny by zdjty wczeniej ni 4-6 tygodni
 • Czy wszystkie zby mona wybieli ? ...

W wikszoci przypadkw TAK.

Najlepszymi kandydatami do wybielania zbw s pacjenci z naturalnie ciemnym kolorem zbw, z przebarwieniami od kawy, herbaty czy papierosw.

Wybielone mog zosta take zby, ktre straciy swoj naturaln biel po uyciu antybiotykw (tetracyklina) a take przebarwione przez fluor. Jednak te przypadki mog wymaga wicej ni jednego zabiegu.

Zabieg wybielania mona powtrzy po 2 tygodniach.

 • Czy wybielaniu towarzysz efekty uboczne ? ...

Czasami moe wystpi nieznaczna nadwraliwo zbw na bodce termiczne np.: ciepo lub zimno. Ten symptom znika w przecigu 24 godzin i moe by zmniejszony przez uycie tabletek przeciwblowych.

Niekiedy dziso wok zba ma bia obwdk. Ten stan moe utrzymywa si do 30 minut po zabiegu.

 • Jak dugo utrzymuje si efekt wybielania ? ...

Efekt wybielania zbw t metod powinien pozosta na przynajmniej 2 lata.

Ten rezultat moe si rni w zalenoci od trybu ycia danej osoby (palenie papierosw, spoywanie duej iloci kawy, mocnej herbaty, czerwonego wina, koloryzowanych napojw, lekw przeciwko nadkwasocie odka.

 • Czy przed wybielaniem naley wymieni nieestetyczne wypenienia ? ...

Preparat wybielajcy nie dziaa na wypenienia i korony protetyczne. Najodpowiedniejszym momentem na wymian wypenie jest okres okoo 2 tygodni po wybielaniu bo wtedy ustala si ostateczny efekt kuracji.

Przed wybielaniem naley:

 1. Na 2 tygodnie przed naley oczyci zby z kamienia i osadu.
 2. Wypeni ubytki prchnicowe materiaem prowizorycznym.
 3. Wypeni materiaem prowizorycznym wypenienia nieszczelne.
 4. Doprowadzi do prawidowego stanu tkanki przyzbia.

Po wybieleniu konieczna jest 48 godzinna "biaa dieta".

Zalecamy stosowanie pasty Beyond Pearl White aby jak najduej utrzyma biae zby.

 • Co to jest "biaa dieta" ? ...

To czas kiedy nie wolno:

 1. Pi ani je niczego co posiada barwniki. (czegokolwiek co pozostawioby plam na biaym ubraniu)
 2. Pali papierosw.

W naszych gabinetach dokonujemy rwnie korekt ksztatu zbw materiaami kompozytowymi.