Wybielanie

Proponujemy Pastwu system laserowego wybielania zbw metod BEYOND.

Wybielanie zbw t metod trwa zaledwie 30-60 minut

(z przygotowaniem pacjenta).

Zabieg ten sprawia, e zby staj si janiejsze on 5 do 14 odcieni wedug skali VITA.


Najlepszymi kandydatami do wybielania zbw s pacjenci z naturalnie ciemnym kolorem zbw, z przebarwieniami od kawy, herbaty czy papierosw.

Wybielone mog zosta take zby, ktre straciy sw naturaln biel po uyciu antybiotykw (tetracyklina), a take przebarwione przez fluor.

Jednak te przypadki mog wymaga wicej ni jednego zabiegu.


Stosowana przez nas metoda wybielania jest bezpieczna.

Istniej jednak pewne ograniczenia:

- nie powinna by stosowana u kobiet ciarnych i karmicych

- nie wybielamy zbw u dzieci poniej 16 roku ycia

- nie wybielamy zbw u osb z rozpoznan alergi na nadtlenki

- nie wybielamy zbw u osb z chorobami przyzbia, do momentu ich wyleczenia

- nie wybielamy zbw u osb u ktrych by wykonywany skaling lub piaskowanie w przecigu 2 tygodni czasu

- nie wybielamy zbw u osb u ktrych stay aparat ortodontyczny by zdjty wczeniej ni 4-6 tygodni


Niebieskie wiato wysokiej czstotliwoci emitowane przez akcelerator BEYOND WHITENING

aktywuje formu wybielajc, ktra zawiera nadtlenek wodoru oraz dwutlenek krzemu.


Efekt wybielania t metod powinien pozosta na przynajmniej 2 lata.

Ten rezultat moe si rni w zalenoci od trybu ycia danej osoby (palenie papierosw, spoywanie duej iloci kawy, mocnej herbaty, czerwonego wina, koloryzowanych napojw, lekw przeciwko nadkwasocie odka).

Wicej informacji...