To mamusia i jej dwie creczki, Konstancja i Helenka.

Mamusia dzwoni do gabinetu stomatologicznego

i umawia wizyt kontroln dla dziewczynek.

To bdzie pierwsza wizyta malutkiej Helenki u dentysty.

Konstancja ma 3 lata.

Odwiedza Pani doktor co 3 miesice.


Mia Pani doktor wita mamusi i dziewczynki w gabinecie.

?Jak tu kolorowo, jak wesoo!? - woa Konstancja.

Opowiada Pani doktor, jak wietnie bawiy si w domu

z mamusi w ogldanie zbkw.

yeczka od herbaty udawaa lustereczko.

Konstancja ogldaa w nim zby mamusi

a mamusia uczya jak naley otwiera buzi.

Konstancja pierwsza siada na fotel.

Lubi Pani doktor i lubi te wizyty.

Pani doktor zawizuje jej serwetk dookoa szyi.

Wcza lamp.

Zakada sobie rkawiczki i specjaln mask.

Mamusia i Helenka te s w gabinecie. Suchaj.

?Wyleczymy dzisiaj jeden zbek? - mwi dentystka

Oczyszcza dziurk w zbie malekim odkurzaczykiem

a maleka zielona rureczka usuwa lin z ust Konstancji.

?Gotowe? - mwi Pani doktor

?Masz pikn row plomb?

Teraz na fotelu usidzie mamusia z Helenk na kolanach.

Pani doktor obejrzy buzi i zbki Helenki.

Dziewczynki s ju zbadane i wesoe.

Teraz ucz si jak dba o zby.

Pani doktor pokazuje mycie zbw szczoteczk.

Przypomina, e mamusia lub tatu musz zawsze poprawi mycie po dziecku.

Tumaczy dziewczynkom, e sodycze i sodkie napoje szkodz zbkom.

?Ja o tym wiem!? - woa Konstancja

?Na noc mamusia daje mi do picia tylko niegazowan wod?

Konstancja i Helenka mog ju i do domu.

Byy bardzo grzeczne.

Pani doktor nagradza je upominkami ? niespodziankami.

Mamusia zapisuje creczki na kolej wizyt za 3 miesice.

Wtedy z dziewczynkami przyjdzie tatu.